top of page

 


Kablosuz Otomasyon Çözümleri

tüm sektörler için

 

KABLOSUZ DUYARGA AĞLARI

Kablosuz otomasyon sistemlerinin, kendi bağımsız enerji kaynağı bulunan (pilli), kendi kendine karar verebilen (mikroişlemcili), ve kablosuz olarak diğer duyargalar ile haberleşebilen, mikro boyutlu kablosuz duyarga düğümlerinden oluşan sistemlere doğru evrileceğini öngörebiliriz.

 

Bu özellikleri ile, çevre şartlarının izlenmesi, tarım, sera otomasyonu, güvenlik, üretim ve fabrika otomasyonu, endüstriyel izleme ve kontrol, nakliye ve lojistik, tıbbi izleme gibi pek çok sektör ve iş alanında uygulama geliştirme olanağı sağlamaktadır. Radyo frekanslı tanımlama (RFID), Gerçek Zamanlı Yer Belirleme Sistemleri - GZYBS (Real Time Locating System) ve kablosuz duyarga ağları, gerçek-yaşam süreçlerini izleme imkanlarını arttıran teknolojiler olarak hızla gelişmektedir. Şirketler artık, konteynerlerini takip etme, fiziksel varlıklarını konumlama ve soğuk-zincir taşımaclığında araçların sıcaklıklarını izlemede daha etkin çözümlere erişebiliyorlar.

Pasif RFID sistemlerinin aksine, aktif RFID ya da aktif duyargalar ile oluşturulan çözümler, iş süreçleri ve işlevleri ile ilgili gerçek zamanlı bilgi sağlayarak, organizasyonlara, hızla gelişen olaylara karşı gerçek zamanlı tepki verme olanağı verir. Bu, günümüz iş dünyası için güçlü bir silah demektir.

 

 

Kullanım Alanları ve Faydalar :

 

Kablosuz duyarga ağları; potansiyel iş problemlerini daha oluşmadan tanımlayıp, uyarı verebilir, iş süreçlerini eniyiler, beklenmedik durum yönetimini kolaylaştırır ve en az iletişim maliyeti ( GPRS / UMTS / Satellite ) ile bu işlemleri gerçekleştirirler.

 

SYDMA KONTROL, bu gelişmelere ve kablosuz otomasyon konusundaki uzmanlığına paralel olarak, kablosuz sensör ağları ile ilgili çalışmalarına öteden beri sürdürmektedir. SYDMA KONTROL, bu alanda çözüm ve ürün üreten firmalara sağlayacağı malzeme ve bilgi desteği ile beraber kendi geliştireceği çözümler ile de öncülük yapmaktadır.

 

Yukarıda da belirtildiği gibi, kendi işlemcisi ve fiziksel dünya ile iletişim kurabilen arayüzleri olan, bu nedenle ölçme ve kontrol işlevlerini gerçekleştirip, içsel yazılımı aracılığı ile kararlar alabilen (akıllılık işlevi), bunu ağdaki diğer sensörler ile paylaşan, güvenilir, verimli, düşük maliyetli sensör düğümlerinin, ilgili alanlara devrimsel nitelikte açılımlar getireceği aşikardır.

 

Sensör ağlarından oluşan sistemlerin getireceği imkanları bir kaç sektör üzerinde şöyle özetleyebiliriz:

 

Fiziksel büyüklüklerin izlenmesi:

 

Demir-çelik, kimya, cam, enerji sektörlerinde, tarımda, seracılıkta, işleme ve üretimde, sıcaklık, basınç, nem, hız, ivme gibi büyüklükler kablosuz olarak izlenebilir.

 

Güvenilir kablosuz ağ altyapısı, az bakım gerektirmesi, dağıtık izleme ve kontrol imkanları sağlaması gibi avantajları ile diğer sistemlerden ayrılır. Denizyolu nakliyesi ve depolama: Denizden nakliye sırasında ya da limanda, eşyaların durumu ve güvenliği ile ilgili bilgiler izlenebilir. Demiryolu taşımacılığı: Tren vagonlarının ya da konteynerlerin herbiri izlenebilir ve takibi yapılabilir.

 

Proses ve Üretim:

 

Proses kontrol değişkenlerinin, makine aktivite ve durumlarının sürekli izlenmesini mümkün kılarak standartlara uygunluk arttırılabilir.

Taşımacılık ve lojistik:

 

Nakliye sırasında araçların ve taşınan malzemelerin izlenmesi, mevcut filo yönetim sistemleri ile entegre çalışarak, malzemelerin ve araçların durumları hakkında sürekli bilgi edinebilme imkanı sağlanır.

 

Perakende ve dağıtım sektörü:

 

Tüketim malzemelerinin kalitesi sürekli izlenebilir. Ayrıca, pekçok sektörde insanların ya da nesnelerin konumlarının belirlenmesi, ev-bina otomasyonu, güvenlik, savunma, kriz yönetimi gibi alanlarda da kullanım alanı bulunmaktadır.

bottom of page