top of page

LoRaWAN Gateway
Yerelde özel ağlarınız için

LoRaWAN teknolojisi, ağ geçitlerini (gateway) kullanarak yerelde özel ağlarınızın kurulmasına izin verir.
Bir LoRa ağ geçidi, tüm bir binayı veya endüstriyel alanı kapsayabilir.

lorawan_gw.jpg

Sensörleri yerleştirmek ya da LoRa ekipmanını uzaktan yönetmek için kendi özel LoRaWAN ağınızı oluşturabilirsiniz.


LoRa teknolojisi çok güçlü olduğundan, tek bir ağ geçidi 4 katlı bir binayı veya birkaç yüz metre ötedeki bir alanı kapsayabilir.

SYDMA size eksiksiz bir çözüm sunmak için piyasadaki en iyi ağ geçitlerini seçti: sensörler + ağ geçitleri + ağ Sunucusu + IoT platformundan oluşan tam bir çözüm takımı.

Ayrıca takımı  tamamlamanız için SYDMA size isteğe bağlı aksesuarlar da sağlayabilir: antenler, koaksiyel kablolar, vb…

Son kullanıcı, sensörler tarafından toplanan tüm verileri ağ geçidine entegre edilmiş (Chirpstack) bir sunucuda ya da uzak (isteğe bağlı) belirli bir ağ sunucusunda depolayabilir.

Kullanımı kolay, bir veri görselleştirme arayüzünün Ağ Geçidi üzerinden bağlanması, ATIM ön entegrasyonu ile kolaylaştırılmıştır.

ATIM ve SYDMA, size tüm bilgisini ve radyo uzmanlığını sunmaya hazırdır.

bottom of page