top of page

Ekahau A4 Wi-Fi Etiket

 

İç ve dış alanlarda, insan ve varlık izleme için Ekahau Wi-Fi etiketi

Ekahau A4 Wi-Fi etiket, Ekahau'nun, insan ve varlık izleme için geliştirdiği, üçüncü kuşak aktif Wi-Fi etikettir. Ekahau RTLS (Real Time Locating System) ile birlikte, A4 Wi-Fi etiket iliştirilmiş insan
ya da varlıklar (demirbaşlar gibi), standart bir Wi-Fi ağ altyapısı üzerinden yüksek bir doğruluk ile izlenebilir.

Bir hastanede, fabrikada ya da gerçek ve güncel konum bilgisinin verimliliği ve güvenliği arttıracağı herhangi bir sektörde, ekipmanların, personelin ve değerli mobil cihazların izlenmesi için çok uygundur.

 

A4 aşağıda anlatılan özellikleri sunar:

 

  • Çok düşük güç tüketimi sayesinde 5 yıldan daha uzun pil ömrü.

  • İzlenen nesne hareket ettiğinde etiketin aktive olmasını sağlayan zeki hareket sensörü.

  • Herhangi bir standart 802.11 kablosuz ağ altyapısında çalışabilme.

  • Kablosuz ağın kapsama alanı içerisindeki herhangi bir yerden kablosuz ayar ve yönetim imkanı. Uzaktan yönetim, ayarların yapılabilmesini, pil seviyesinin izlenebilmesini ve hatta yazılım güncellemelerinin yapılmasını mümkün kılar.

  • Uygulamalara, alarmlar ve diğer mesajları gönderebilmeyi sağlayan programlanabilir iki buton.

  • İliştirildiği yerden çıkarılması ya da çalınmak istenmesi durumunda etiketin alarm vermesinisağlayan optik güvenlik anahtarı.

  • Uzaktan aktive edilebilen iki LED gösterge ve buzzer.

 

Etiket, izlenecek nesneye çift taraflı bant, kablo bağı ile iliştirilebileceği gibi,
bir koruma çantası içinde ya da bilek bandı takılarak bir insan tarafından da

taşınabilir. Küçük yapısı ve düşük ağırlığı sayesinde, küçük ve değişik şekilli
nesnelere monte edilebilir. Dayanıklı malzemeden yapılmış gövdesi, su ve
toz geçirmez yapısı ile madenler ve üretim tesisleri gibi tozlu ve zorlu kapalı
ve açık ortamlarda kullanılabilir.

Etiketin küçük boyutları, değişik montaj seçenekleri ve zeki pil yönetim sistemi
sayesinde, her türlü uygulamada çok fazla dikkat - bakım gerektirmeden
kullanılabilmesini sağlar. Hareketli kişi ya da nesnelerin konumlarını sürekli ve
yüksek doğrulukla izlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

 

bottom of page