top of page

SCADA & KABLOSUZ İLETİŞİM

 

SCADA sistemlerinin en önemli unsurlarından biri de iletişimdir.

Bu iletişimin kablosuz yapılması işletmelere ve işleticilere

büyük kolaylıklar sağlar.

 

Oldukça zorlu bir konu olan RF ile iletişimim endüstriyel

ortamlarda  uygulaması ve kullanılması bilgi ve deneyim

gerektirir. SYDMA KONTROL yıllara dayanan deneyim ve

bilgi birikimi ile RF iletişim, kablosuz izleme ve kontrol

konularında uzman çözüm ortağınızdır.

 

Kapsamlı ve entegre bir Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi (Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) ) kontrol sistemi sayesinde, bir tesise veya işletmeye ait tüm ekipmanların kontrolünden üretim planlamasına, çevre kontrol ünitelerinden yardımcı işletmelere kadar tüm birimlerin otomatik kontrolü ve gözlenmesi sağlanabilir. Anlık olay ve alarmları saklayarak gecmiste meydana gelen olaylarıda tekrar günün tarihinde ve saatinde gözlemleyebilmemizi de sağlayan geniş kapsamlı bir sistemdir.

 

  • İzleme İşlevleri (Olay ve Alarm İşleme)

  • Kontrol İşlevleri

  • Veri Toplama

  • Verilerin Kaydı ve Saklanması

 

SCADA sistemi, veri toplama ve telemetri (kablosuz veri aktarma)’nın bir kombinasyonudur. Veri toplama ve merkezden veri gönderme, analiz yapma ve daha sonra bu verilerin bir operatör ekranında gösterilmesi işlevlerini gerçekleştirir. SCADA sistemi saha ekipmanlarını görüntüler ve aynı zamanda denetler.

 

SCADA sistemi; geniş alana yayılmış üretim tesislerin bir merkezden bilgisayar aracılığı ile

izlenmesi ve kumandası olarak tanımlanabilir. Temel olarak SCADA bir yazılımdır ve sistemi

kontrol edecek bilgisayarla kurulur. Tek bir bilgisayar üzerinden çalışabileceği gibi büyük

tesislerde bilgisayar ağı üzerinde çalışarak birden fazla kumanda ve izlemeye imkân tanır.

 

Süreçler için gözetleyici denetim ve veri toplama işlemlerini yapan sistemler için kullanılan SCADA sistemleri, fabrikadaki süreçlerin (hammadde, üretim ve mamul madde takibi vb.) denetiminde kullanılan çeşitli araçlarla (RTU, PLC vb.) birlikte fabrikanın üretim kontrolü ve takibine yönelik bir alt yapı oluştururlar. Bu alt yapının imkan verdiği ölçüde üretim kaynakları planlaması (MRPII) ve işletme kaynakları planlama (ERP) sistemleriyle gerekli bağlaşımlar kurularak ideal bir yapıya erişilebilir. Amaç en düşük maliyetle, daha kaliteli ve daha çok üretmek için gerekli yapıyı kurmaktır. İşletmedeki tesislerden en yüksek verimlilikle yararlanmak, yöneticilerin işletmeye ve üretim bilgilerine tam olarak hakim olmasıyla sağlanabilir. SCADA yazılım paketleri endüstriyel tesislerde alt yapı yazılım görevini üstlenmeli ve fabrika içi ile dışındaki ağlara bağlanarak şirketin bütün katmanlarının uyum içerisinde çalışmasına imkan verir. SCADA işletme genelinde herkese, her zaman erişebilecekleri, gerçek zamanlı ve ayrıntılı bilgiyi sağlar..

 

SCADA sisteminin başlıca kullanım alanları şunlardır:

 

Kimya Endüstrisi

Doğalgaz ve Petrol Boru Hatları

Petrokimya Endüstrisi

Elektrik Üretim ve İletim Sistemleri

Elektrik Dağıtım Tesisleri

Su Toplama, Arıtma ve Dağıtım Tesisleri

Hava Kirliliği Kontrolü

Çimento Endüstrisi

Otomotiv Endüstrisi

Bina Otomasyonu

Proses Tesisleri

 

Detaylı bilgi için

mesaj gönderin...

Detaylı bilgi için

mesaj gönderin...

 


Kablosuz Otomasyon Çözümleri

tüm sektörler için

UYGULAMA ÖRNEKLERİ :

Kablosuz Su Kuyuları Otomasyonu

bottom of page