top of page

ARM-U8   Yeni, düşük maliyetli OEM RF Modül

 

 

 

Genel Özellikler

 

ARM-U8 RF transceiver 868MHz, 25mW

 

Modül, standart transparent ve güvenli/adreslemeli modda çalışabilir ve Hayes ( AT ) komutları ile kolayca ayarlanbilir. ARM modem serisinin tüm modelleri ile uyumludur. Kullanımı çok kolaydır ve tümüyle benzersizdir. Temel çalışma için, 4 bağlantı ucunun kullanılması yeterlidir: Vdc (3.3V) besleme, GND (0V) ve seri bağlantı için Rxd ( alma ), Txd ( verme ) uçları.

 

ARM-U8, doğrudan bir sıralı konnektöre  bağlanabilir ya da bir PCB'ye lehimlenebilir ( 10 uçlu, 2.54mm aralıklı ). 16 radyo kanalı AT komutları ile ya da seri port üzerinden P0-P4 portları aracılığı ile seçilebilir. Bu modül, çok düşük güç kullanımı için, uyku moduna çekilebilir ve giriş uçlarındaki durum değişikliğine göre ya da döngüsel çalışma ile belirli zaman aralıklarında tekrar uyandırılabilir. Ürün,  istenirse özelleştirlebilir ve uygulamanıza özgü yazılım değişiklikleri gerçekleştirilebilir.

 

 

ARABİRİMLER

 

- 1 düşük seviyeli seri port ( 3.3V ) Rx, Tx, Rts, Cts

- 5 düşük seviyeli (3.3V) Giriş/Çıkış portu

YAZILIM ÖZELLİKLERİ

 

- Transparent modu

- Güvenli ve adreslemeli mod

 

UYUMLULUK

 

- ARM-SE modülü ile ( Ethernet )

- ARM-D modülü ile ( Sayısal )

- ARM-X modulleri ile ( I/O genişletme modülleri...)

 

KONFİGÜRASYON-AYAR

 

Hayes komutları ( AT ) ile

Parametrelerin EEPROM da saklanır

GÜÇ KAYNAĞI-BESLEME

 

- 3.3Vcc +/- 5%

- Güç tüketimi: <100mA iletimde (25mW),  <20mA alışta, <50nA uyku modunda

 

UÇLAR

 

  1. Gnd–0V

  2. Vcc+3.3V

  3. P0(digitalinputorcounting)

  4. P1(digitalinputorcountin

  5. Rxd

  6. Txd

  7. P2 ( I/O port )

  8. Rts ya da P3 ( I/Oport )

  9. Cts ya da P4 ( I/Oport )

10. Gnd–0V

 

CE SERTİFİKASYONU

 

RTTE Directive 99/5/EC' ye göre,

- EN 300 220-2 (V2.4.1)

- EN 60950-1 (Ed 2000)

- EN62311 (2008)

- EN 301 489-3 (v1.4.1) (2002-08)

 

 

 

 

ARM-U8 Broşür

bottom of page